Author: Lorian Mr
•4/22/2008 12:02:00 SA
Rảnh rỗi quá mà, làm xong bài thi chẳng biết làm gì nữa, mà ở trong cũng chẳng làm được gì ngoài nằm ngủ. Thôi đi ra luôn cho rồi, vậy mà trước khi ra ngoài cũng ráng nặn ra 3 câu thơ nhảm nữa chứ.


Bài thi làm xong rồi
Ngồi trong lớp nghỉ ngơi
Nhưng đầu thêm nặng nhọc
Thôi đi ra cho rồi.

Trong vòng có vài ngày mà sáng tác 2 bài thơ trong lớp học, thật là một câu chuyện nửa vui nửa buồn.

This entry was posted on 4/22/2008 12:02:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: