Author: Lorian Mr
•1/31/2015 10:17:00 CH
Mỗi chúng ta đều có thể trở thành người hùng trong mắt một ai đó.
Sự tử tế luôn làm cuộc sống tốt đẹp hơn.