Author: Lorian Mr
•4/20/2014 08:45:00 CH
Đặt bom trong toilet, ở VN chắc không ai chơi trò này (nhưng nếu thời còn cho đốt pháo thì chắc là hoành tráng lắm)