Author: Lorian Mr
•5/30/2014 10:14:00 CH
Không có ai là xấu cả, tự tin sẽ làm mình càng đẹp hơn trong mắt mọi người