Author: Lorian Mr
•6/28/2016 12:27:00 SA
Một tiết mục không cần lời trong chương trình American's Got Talent 2016. Tuy nhiên khán giả hết sức tán thưởng với màn trình diễn vì sự sáng tạo và vui vẻ của nó.