Author: Lorian Mr
•10/15/2011 06:52:00 CH
Một clip hay, dù ở trong thế giới an toàn thế nào đi nữa, thì cuối cùng cũng phải ra một thế giới khác để trưởng thành hơn.

Author: Lorian Mr
•10/07/2011 11:57:00 CH
Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.