Author: Lorian Mr
•11/17/2013 09:55:00 CH
Mặc dù hơi đau (thật ra thì rất đau), nhưng xem thì vẫn rất buồn cười

Author: Lorian Mr
•11/08/2013 11:15:00 CH
Không giống những cuốn sách khác trước đây mình từng đọc, lần này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đưa người đọc chạy dọc theo cảm xúc hình sin, tức là vừa mới vui vẻ đó lại đến buồn, rồi vui rồi lại buồn, nhưng truyện dành cho tuổi thanh thiếu niên đọc thì kết thúc nên là có hậu.