Author: Lorian Mr
•8/30/2014 10:27:00 CH
Hai người vô gia cư thi đấu để giành chiến thắng với 100USD.
Tất nhiên sẽ có 1 người thắng và 1 người thua.
Nhưng sau phần thi là một hành động thật đẹp của người thắng khi chia sẻ tiền với người thua.
Cuộc sống còn những điều rất đẹp