Author: Lorian Mr
•6/26/2014 10:38:00 CH
Một clip rất hay về mặt trái của công nghệ. Nó làm cho con người không thấy được vẻ đẹp của cuộc sống thật.