Author: Lorian Mr
•1/04/2014 09:57:00 CH
Bắt đầu 1 năm mới bằng việc nhìn về 1 năm vừa qua.

Có lẽ bắt đầu cái tết bằng việc đưa một người lên chuyến tàu đêm rồi về mấy thằng bạn quỷ sứ ngồi nhậu một trận “tàn chi quái đao” mừng năm mới nên năm nay có vẻ đi ăn nhậu hơi nhiều.