Author: Lorian Mr
•2/27/2014 10:45:00 CH
Giọng hát này làm mình nổi cả da gà. Rất trong và cao.