Author: Lorian Mr
•11/30/2014 08:25:00 CH
Tình người được biểu hiện cụ thể ở trong những tình huống như thế này, khi mà con người ta không có gì nhiều mà vẫn chia sẻ cho người thiếu thốn hơn mình.