Author: Lorian Mr
•11/30/2014 08:25:00 CH
Tình người được biểu hiện cụ thể ở trong những tình huống như thế này, khi mà con người ta không có gì nhiều mà vẫn chia sẻ cho người thiếu thốn hơn mình.

This entry was posted on 11/30/2014 08:25:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On 16:18 4 tháng 12, 2014 , NAD nói...

Cho là nhận ko phải lúc nào cũng đúng, những điều kỳ diệu ko phải lúc nào cũng xảy ra.