Author: Lorian Mr
•2/28/2015 10:37:00 SA
Chó hạnh phúc khi gặp lại chủ nhân sau bao ngày xa cách.
Con có thể chê cha mẹ khó, nhưng chó không bao giờ chê chủ nghèo.