Author: Lorian Mr
•8/30/2014 10:27:00 CH
Hai người vô gia cư thi đấu để giành chiến thắng với 100USD.
Tất nhiên sẽ có 1 người thắng và 1 người thua.
Nhưng sau phần thi là một hành động thật đẹp của người thắng khi chia sẻ tiền với người thua.
Cuộc sống còn những điều rất đẹp

This entry was posted on 8/30/2014 10:27:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: