Author: Lorian Mr
•7/19/2014 06:28:00 CH
Xem xong clip, có thể cảm nhận được là người nghèo dễ dàng chia sẻ những gì họ có hơn.
Con người ta luôn nghi ngại điều gì đó.


This entry was posted on 7/19/2014 06:28:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: