Author: Lorian Mr
•4/23/2008 01:10:00 SA
Thế rồi cũng báo cáo xong 1 môn nữa, chỉ còn 1 môn ngày mai nữa thôi là xong hết phần báo cáo.

Trong những ngày này, tinh thần làm việc luôn cao độ, giải trí cũng tranh thủ. Cứ mong là trạng thái này sẽ giữ được lâu, nhưng nếu không lầm thì sẽ lại như cũ, trạng thái về lại ban đầu, tới đâu hay tới đó.

Thói quen xấu vẫn chưa thay đổi được.
This entry was posted on 4/23/2008 01:10:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On 23:59 24 tháng 4, 2008 , Nặc danh nói...

lovely...