Author: Lorian Mr
•4/02/2008 11:54:00 CH
Ở đâu ra bài thơ vui vui, chẳng biết tác giả.


Em vội bước ra đi quên Logoff.
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add.
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả.
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã thay .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ có một lần, anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi Default

This entry was posted on 4/02/2008 11:54:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On 12:13 1 tháng 6, 2008 , Nặc danh nói...

Ai nói dân Information Technology chỉ suốt ngày biết ngồi trước bàn phím đâu. Nhưng có lẽ chỉ là thiểu số có tâm hồn ham thơ ca thi họa thôi.