Author: Lorian Mr
•4/18/2008 11:03:00 CH
Thấy trang web của mình tuy cũng khá xinh đẹp, công phu nhưng hình như thiếu hình cho nó sinh động. Nên lên mạng đi tìm mấy trang blogspot để tham khảo người ta làm như thế nào.

Sơ qua thì mấy trang blog của nước ngoài chưa chắc chuyên nghiệp bằng mình. Nhưng họ có cách trình bày khá đẹp, tuy nhiên lại dài quá trong 1 trang, như vậy sẽ khó mà down về đọc hết được, mà kéo xuống đọc cũng mỏi tay thấy ớn luôn. Chưa tham khảo được cái nào cả.
This entry was posted on 4/18/2008 11:03:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: