Author: Lorian Mr
•4/20/2008 01:21:00 SA
Mình vẫn chưa dừng lại được, một chút thời gian dừng lại để nhìn kỹ lại mình chút, để coi thử mình đang đi đâu sao mà hối hả vậy. Có lẽ khi thi xong giữa kỳ và báo cáo xong sẽ dành thời gian ngồi lại chút.


Hôm nay lo làm báo cáo môn Xử lý nước thải sinh hoạt, để mai còn ôn bài thi giữa kỳ nữa. Lúc nào cũng vậy, đợi tới nơi rồi mới chịu làm. Nhớ lại lời thầy Hiển nói trước đây, lớp mình sức ì lớn quá, tất nhiên trong đó có mình, công nhận là vậy thật.
Tối nay cu Tril đi về quê, nghĩ rằng cu Cường làm khuya, mình sẽ được một đêm yên tĩnh quý giá đã lâu không có. Ai ngờ My nhờ đi cài lại máy vi tính, tối về lại thấy cu Cường chình ình ở nhà rồi.

This entry was posted on 4/20/2008 01:21:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: