Author: Lorian Mr
•4/06/2008 09:16:00 CH
Phần mềm dùng để cắt 1 file lớn thành những file nhỏ hơn để tiện việc sao chép, upload, gởi file.

Cứ việc chọn kích thước file sau khi cắt. Vì dụ cắt file 100MB thành các file nhỏ 5MB, "cái cưa" sẽ làm việc cưa file thành từng mảnh, cuối cùng được 20 file 5MB và 1 file dùng để kích hoạt nối các file lại với nhau.
download link
http://www.megaupload.com/?d=9YSKAE90
(cũng không biết đã tiêu link chưa, phần mềm sử dụng được liền đó)
This entry was posted on 4/06/2008 09:16:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: