Author: Lorian Mr
•4/09/2008 12:21:00 SA
Hôm nay phải làm bài tập để nộp nên dành thời gian nghiên cứu bài, cũng đã lâu rồi không chịu đọc sách nhỉ.

Tối đi học, không ngồi bàn đầu nữa. Ngồi bàn sau để thay đổi vị trí chút, mà còn để viết bài cảm nghĩ cho báo Tuổi trẻ nữa. Thời gian không có để viết, nhưng vì bức xúc quá nên phải viết cho biểu lộ được cảm xúc của mình đối với vấn đề ý thức cộng đồng của một bộ phận lớn mọi người còn kém lắm.

Cũng vì họ nghĩ điều đó không nghiêm trọng lắm, hay họ chưa nghĩ tới các mặt sâu hơn của vấn đề. Khi mình biết điều đó ra sao thì mình nên lên tiếng, góp phần cho xã hội tốt hơn, dù chỉ là phần rất nhỏ.
This entry was posted on 4/09/2008 12:21:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: