Author: Lorian Mr
•4/18/2008 09:15:00 CH
Cuối cùng cũng hoàn thành xong một bài báo cáo. Nhưng mà đụng thực tế mới biết mình còn thiếu chút bản lĩnh, bị hỏi nhiều tự dưng quên đi nhiều chuyện. Cần phải rèn luyện thêm nhiều.

Còn thêm 2 bài và 1 bài giữa kỳ nữa, tuy còn nhiều việc phải làm như hệ thống xử lý đang làm mình làm mẩy chẳng chịu chạy hiệu quả gì cả; nhưng ít ra cũng làm mình thoải mái được một phần. Được 1 buổi ngon giấc rồi, 2 hôm nay thức khuya dậy sớm quá.

Mai bắt đầu làm báo cáo tiếp.

Ôi! Mình đang trôi đi đâu
This entry was posted on 4/18/2008 09:15:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: