Author: Lorian Mr
•4/06/2008 09:10:00 CH
Buồn buồn, ngồi viết lại mấy bài viết.
Giới thiệu một số phần mềm luôn
Phần mềm tìm password file pdf


dùng để phục hồi hay bẻ khoá password của các file pdf, sử dụng không đến nỗi khó.
download ở http://www.megaupload.com/?d=G58D8Y7U (bản sử dụng ngay)(không biết link đã tiêu chưa nữa)

This entry was posted on 4/06/2008 09:10:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: