Author: Lorian Mr
•4/12/2008 11:54:00 CH
Kiểm kê lại những gì chưa làm với blog. Mới thấy là mình còn 1.84 GB hình nữa chưa up len, chắc phải tháng sau mới up dần lên. Và trong tháng 5 sẽ up lên toàn bộ hình. À mà còn một đống phim nữa, chắc phải convert rồi up lên.


Nhận thấy hình xóm trọ sao thấy ít ghê đi, nhưng kiểm tra lại thì thấy đa số toàn hình "không dám đưa lên", ráng "chắt lọc", "giảm giá" xuống lắm mới tìm được thêm vài hình có thể tạm chấp nhận được. Sao chẳng kiếm được hình nào tử tế vậy nè trời.

This entry was posted on 4/12/2008 11:54:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: