Author: Lorian Mr
•4/09/2008 09:38:00 CH
Cuối cùng đã xong một bài tập, còn 3 cái nữa. Đã liên tiếp 3 buổi chiều ngồi gặm bánh mỳ, làm mình giờ đuối kinh khủng.

Dù mệt mỏi, đôi khi cũng bực mình, nhưng không hiểu sao đôi khi vẫn đùa vui, chọc cười người khác được. Có lẽ mình đã tiến bộ, chuyển tiếp lên được 1 bậc nữa rồi. Nếu như vậy thật là điều đáng mừng.

Cuộc sống giờ ngoài việc kinh phí cấp trên rót xuống hơi hạn hẹp, còn lại thì ổn và tốt cả. Chắc cố gắng viết vài bài báo gởi mới được, có ý tưởng rồi mà chẳng chịu động tay.
This entry was posted on 4/09/2008 09:38:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: