Author: Lorian Mr
•5/11/2008 09:49:00 CH
Một ngày chuẩn bị hoàn hảo để có một trận banh ra trò. Nhưng kết quả không mấy vui, thắng 4-3.
Tổng kết 1 tuần thực hiện theo lịch trình: còn nhiều điều vẫn chưa bắt đầu thực hiện, nhưng có điều lại thực hiện liên tục.


Tiếp tục một ngày ăn ngủ và đọc truyện, nhưng vẫn chưa kết thúc được luôn, phải chia ra đọc từng ngày thôi.
Lịch trình ngày hôm nay vẫn vậy, đi dạy và ôm cục tức về. Chắc là dạy đến hết tháng này thôi.
À sáng em Thảo gọi mời đi ăn đám cưới của nhỏ. Vậy là từ năm này vắng mất một người tết về quê nội rồi.

This entry was posted on 5/11/2008 09:49:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: