Author: Lorian Mr
•5/09/2008 11:03:00 CH
Mấy hôm nay không soi gương kỹ, nên hôm nay có người nói mới nhận ra là mắt đỏ kinh khủng, không biết sau trận đá banh tuần rồi mắt có bị ảnh hưởng gì không nữa. Giờ thì mắt gồm 3 phần: 1 phần trắng, 1 phần đen, 1 phần đỏ của máu tụ.

Chiều nay tía gọi hỏi hết tiền chưa, đúng là chuyện động trời, chẳng hiểu trời xuôi đất khiến thế nào mà hành động khác thường vậy.
Đã cuối tuần rồi, được nghỉ ngơi rồi. Tuần sau nghỉ học để cho mọi người thi, là cơ hội để mình sắp xếp lại mọi thứ cho vào ngăn nắp khuôn khổ. Nhưng mình là đứa chuyên để lỡ cơ hội mà, chẳng biết thực hành được gì không.

This entry was posted on 5/09/2008 11:03:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: