Author: Lorian Mr
•5/05/2008 12:10:00 SA
Trong thời gian qua, xét thấy tình hình sống buông thả, làm những việc rối bời, chẳng có thời gian cho bản thân, gồm cả chăm sóc và kiểm điểm. Gây nên tình trạng sống không có dự tính gì cả, thời gian bỏ phí vô ích.

Cho nên, tổ chức khẩn cấp cuộc họp bất thường của những vị lãnh đạo tối cao gồm tôi, ta, mình (^_^).

Cuộc họp với nội dung chính là đề ra những việc cần làm với danh sách cụ thể (chưa đề ra thời gian chi tiết) để có phương hướng thực hiện khoa học; tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của v.v.

Cuộc họp thành công tốt đẹp, với mong muốn bản thân sẽ dành nhiều thời gian hơn cho học tập và những việc cần làm. Tránh chạy lan man lung tung.

Mong mỏi mình sẽ hoàn thành xuất sắc những gì bản thân giao phó.
This entry was posted on 5/05/2008 12:10:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: