Author: Lorian Mr
•5/05/2008 10:32:00 CH
Bắt đầu làm từng bước những gì mình đã đề ra, dù ít dù nhìêu cũng phải làm. Bước đầu là up hình lên.

Sáng bắt đầu một tuần mới là ngủ dậy uể oải. Máy bơm lại có chuyện do bùn. Tới gần trưa mới về làm mẫu. Chị Tr. đã nghỉ làm rồi, thế là từ đây không nhờ làm gì được cả rồi. Phải tự làm lấy cả thôi. Mà còn phải đọc thêm tài liệu để mấy đứa nhỏ hỏi còn biết mà trả lời nữa chứ. Cũng là một dịp để nghiên cứu thêm.

Tối đi học mà buồn ngủ nữa. Thời gian rảnh nghỉ ngơi mà cũng không chịu ngủ nhiều hơn, ngày nào cũng ngủ 6 tiếng thế này thì có ngày đi đời.
This entry was posted on 5/05/2008 10:32:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: