Author: Lorian Mr
•5/31/2008 12:05:00 SA
Khá hay! Chuyện tình 3 người (vậy mới hay), nhưng 2 đứa kia yêu nhau quá đến nỗi chết cùng nhau luôn (hơi điên chút)This entry was posted on 5/31/2008 12:05:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: