Author: Lorian Mr
•6/05/2008 10:05:00 CH
Muốn viết bài về nhiều thứ quá đi, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, thời gian: có, nhưng thời gian cần thiết để sáng tác thì lại không, cứ gấp rút thế nào đó.

Mệt thật, sao vẫn không có thời gian để đọc tờ báo mua từ sáng, cho đến tối vẫn chưa đụng tới 1 chứ, mà báo hằng ngày chứ có phải báo tuần đâu. Cứ đầu tắt mặt tối với hệ thống đang sa lầy chẳng biết đường ra.

Bất thình lình nhận được tin hôm nay vẫn còn đi học, lên thuyết giáo về cách làm chuyên đề, nộp đề cương. Ít ra cũng bổ ích, mình chỉ sợ làm không ra đề tài thôi. Phải làm lại chuyên đề để còn nộp nữa chứ.

This entry was posted on 6/05/2008 10:05:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: