Author: Lorian Mr
•6/02/2008 11:22:00 CH
Mình có tới 2 tờ báo nhỏ và 2 tờ báo lớn chưa đọc rồi, bỏ đọc cả 1 tháng trời. Biểu hiện của sự mất cân bằng trong thời gian biểu. Lại nảy lên suy nghĩ những gì cần làm sau khi thi, chiến lược ghê, trong khi những gì cần làm hiện nay lại không chịu làm.


Ngày đầu tiên đi làm lại, nghỉ đâu hết trơn luôn, từ đứa làm lâu đến đứa làm nhanh. Mấy đứa là đề tài xong cả rồi, phòng thí nghiệm vắng hoe. Dù chẳng có ai tranh giành lấy ống nghiệm với mình nhưng chẳng lấy gì làm sung sướng.

This entry was posted on 6/02/2008 11:22:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: