Author: Lorian Mr
•6/23/2008 09:54:00 CH
Đây là bài hát tiếng Anh mà Lorian thích nhất. Dù không hiểu lời cho lắm nhưng nhạc thì khỏi chê. Một bài hát nhạc đồng quê của Anh, có nhiều phiên bản nhưng cuối cùng nổi tiếng nhờ Simon và Garfunkel soạn lại và trình diễn.

Bài hát là của một chàng trai bị người yêu bỏ rơi.

Lời nhạc đây:

Paul Simon và Art Garfunkel
/ Am - G Am / C Am D Em / Am C - G /
/ Am G Em Am /

Are you going to Scarborough Fair
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Tell her to make me a cambric shirt
(On the side of a hill in the deep forest green)
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Tracing a sparrow on snow-crested ground)
Without no seam nor needlework
(Blankets and bedclothes a child of the mountain)
Then she'll be a true love of mine
(Sleeps unaware of the clarion call)

Tell her to find me an acre of land
(On the side of a hill, a sprinkling of leaves)
Parsley, sage, rosemary, and thyme
(Washes the ground with silvery tears)
Between the salt water and the sea strand
(A soldier cleans and polishes a gun)
Then she'll be a true love of mine

Tell her to reap it in a sickle of leather
(War bellows, blazing in scarlet battalions)
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Generals order their soldiers to kill)
And to gather it all in a bunch of heather
(And to fight for a cause they've long ago forgotten)
Then she'll be a true love of mine

Are you going to Scarborough Fair
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Mời các bạn thưởng thức bài hát do một số người hát luôn.

This entry was posted on 6/23/2008 09:54:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Lời bình:

On 22:52 23 tháng 6, 2008 , NAD nói...

Mình cũng thích bài này lắm, công nhận hay thật. Hình như nó là 1 bản nhạc phim thì phải :)

 
On 00:02 14 tháng 10, 2008 , lorian nói...

Không phải nhạc phim đâu NAD, nó chắc là được lồng vào thôi. Đây là nhạc đồng quê mà, đã có từ xa xưa rồi, giống bên mình là bài dân ca vậy đó (chắc là vậy)