Author: Lorian Mr
•6/10/2008 12:12:00 SA
Giờ mình mới nhận ra mình là đứa phá huỷ thời gian ghê gớm. mặc dù những gì mình làm đều có mục đích cả, nhưng mà không phân biệt được cái nào quan trọng hơn, cái nào cần làm sao. Chỉ biết làm theo cảm tính của mình thôi.
Thật là khó để trở thành một người nguyên tắc, có khoa học được.
This entry was posted on 6/10/2008 12:12:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: