Author: Lorian Mr
•6/10/2008 12:19:00 SA
Cái trò này chỉ có nước ngoài mới dám làm thôi. Chứ kiểu như ở Việt Nam thì có mà "ăn đập", nhưng dù sao cũng thưởng thức coi sao.This entry was posted on 6/10/2008 12:19:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: