Author: Lorian Mr
•10/05/2009 11:01:00 CH
Vì vài lý do (blog mất tên miền, không liên kết với tui nữa…), tui đã bỏ đi một số liên kết blog ra khỏi mục “liên kết Blog”, mong mọi người hiểu cho, các bạn khi biết được có thể loại liên kết blog của tui ra khỏi blog.

Danh sách đây:

http://ngherock.blogspot.com/
http://thantoc.blogspot.com/
http://www.luongtrungkien.com/
http://trancanh.sky.vn/
http://enjak.com/
http://greenecafe.sky.vn/
Knight_pa
http://giadinhdzitxim.blogspot.com/
http://www.duyk2.uni.cc/
http://blog.accpvn.co.cc/
http://doahong.info/blog
http://nguoithay.info/
http://www.tinhrock.com/
http://vn-s.blogspot.com/
http://phattrienso.blogspot.com
http://www.langnhachkiem.net

This entry was posted on 10/05/2009 11:01:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: