Author: Lorian Mr
•8/01/2011 12:05:00 CH
Ở Thái Lan có những đoạn clip quảng cáo mà giống như phim ngắn vậy, hay tuyệt vời.

Đây là clip quảng cáo bảo hiểm nhân thọ của họ.

This entry was posted on 8/01/2011 12:05:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: