Author: Lorian Mr
•8/09/2011 12:38:00 CH
Lá nghiêng
Tóc rẽ
Tay lùa
Rung rinh cành phượng
Gió đùa tiếng ve.

Em về
Nhớ một hàng me.
Ta về
Đêm bỗng đổ nhòe
Bóng ta
Mùa xưa
Người đã đi qua
Rưng rưng về lại
Tình là bao năm?
Bâng khuâng
Vấp tiếng
trống trường
Hồn ta té ngã
Hạt sương đầu mùa

Nguyễn Tấn On
This entry was posted on 8/09/2011 12:38:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: