Author: Lorian Mr
•6/01/2011 09:31:00 SA
Em ứ lấy chồng công an đâu
Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu?

Em ứ lấy chồng bộ đội đâu
Mũ cối luôn luôn đội trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi bắn vào đâu?

Em ứ lấy chồng bác sĩ đâu
Nơi đây mùi thuốc nhức cả đầu
Về khuya hai đứa đang yên giấc
Giật mình hét lớn chích vào đâu?

Em ứ lấy chồng giám đốc đâu
Sổ sách luôn luôn ở trong đầu
Đêm nằm 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình anh hỏi ký vào đâu?

Em ứ lấy chồng phi công đâu
Bay bay luợn lượn ở trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi tọa độ đâu?

Em ứ lấy chồng thầy giáo đâu
Sách vở luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình a bảo "trả bài mau"?

Em ứ lấy chồng thợ điện đâu!
Cầu chì luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh hỏi "Cắm vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thơ may đâu
Chỉ kim luôn luôn ở trong đầu
Nữa đêm 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy: " máy vào đâu? "

Em ứ lấy chồng ai ty (IT) đâu!
PC với Net ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy:"nối mạng mau?"

Em ứ lấy chồng nông dân đâu!
Cày cuốc luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy:"cuốc vào đâu?"

Em ứ lấy chồng công nhân đâu!
Kìm búa luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy:"bổ vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thợ lặn đâu!
Bơi bơi hụp hụp ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy:"lặn vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thợ khoan đâu
Mũi khoan luôn luôn ở trong đầu
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tính dậy: "khoan vào đâu?"

Em ứ lấy chồng giám sát đâu
Xe buýt vàng đỏ chạy trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi "đồng phục đâu?"^^

Em ứ lấy chồng lái bus đâu
Suốt ngày đánh võng như con sâu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Anh dậy bóp còi, bóp rõ lâu!

Em ứ lấy chồng điều hành đâu!
Điện thoại chuông reo nhức cả đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh bảo "nào quay đầu"

Em ứ lấy chồng sửa xe đâu
Cà lê - tô vít ở trong đầu
Đêm về 2 đứa đang yên giấc
Giật mình anh dậy bảo "ối chảy dầu"

Em ứ lấy chồng bán tem đâu
Vé tem luôn luôn ở trong đầu,
Đêm về 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình anh nói: Bóc tem mau..!

Em ứ lấy chồng chủ quán đâu
Cam bưởi, chanh, lê luôn trong đầu,
Đêm về 2 đứa đanh ngon giấc
Giật mình anh nói: Vắt chanh mau..

Em ứ lấy chồng Điền kinh đâu
Tăng tốc, nước rút luôn trong đầu,
Đêm về 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình anh nói: Vượt rào mau

Em ứ lấu chồng kinh doanh đâu
Cả ngày trả giá các mặt hàng
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi "giá bao nhiêu"?

Em ứ lấy chồng nữa đâu anh
Nửa đêm nghe hỏi khổ quá trời
Một mình yên giấc quanh chăn ấm
Khỏi lo đánh thức hỏi đâu đâu.

Sưu tầm
This entry was posted on 6/01/2011 09:31:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: