Author: Lorian Mr
•2/16/2013 11:04:00 CH
Mình thích mấy cái kiểu quảng cáo như thế này: sáng tạo, ý nghĩa, và mang thông điệp của món hàng quảng cáo.


This entry was posted on 2/16/2013 11:04:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: