Author: Lorian Mr
•2/04/2013 09:42:00 CH
♥ Trái tim: Nhớ quá! Phải nhắn tin thôi! ^^!

• Lý trí: Không được. :-<

♥ Trái tim: Sao không được? :-?
...
• Lý trí: Thôi đi, mình có là gì của người ta đâu! T.T

♥ Trái tim: mày mà nói nữa là tao ngừng đập bây giờ … :|

• Lý trí: Thôi thế nhắn đi, chứ mày ngừng đập thì tao sống kiểu gì.

♥ Trái tim: … thế tao nhắn đây :))!

• Lý trí: khoan, đưa tao nhắn cho, không có tao … mày nhắn ngu lắm!
This entry was posted on 2/04/2013 09:42:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: