Author: Lorian Mr
•6/15/2011 08:23:00 CH
Những ngày ở Huế…

Là cơ hội xa rời bớt đi những thoải mái của cuộc sống thành thị, để coi mình có thể sống ổn với những điều kiện khó khăn hơn không.

Là cơ hội để mình có thể suy nghĩ về những điều mà mình chưa nghĩ tới khi cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, nhàn hạ có thể đã che mờ đi.

Là cơ hội để có thêm những người bạn mới, những người quen mới, và mong muốn trong số những con người đó, mình có thể tìm được một người bạn thực sự nữa.

Là cơ hội để có thể mở mang được tầm mắt, dù không biết ý nghĩa của nó là tiêu cực hay tích cực.

Là cơ hội để mình nhớ lại những tháng ngày xa gia đình, xa bạn bè, tự lo tất cả như thuở xưa.

Là cơ hội để mình có thể nhìn lại bản thân mình, đã đi tới đâu, đã ở đâu, và mình muốn gì trong thời gian tiếp theo.

Là cơ hội để mình có thể làm những điều mà mình từng nghĩ không có thời gian để làm.

Là cơ hội để mình xác định lại tình cảm của bản thân, để nhận biết ra ai và điều gì là quan trọng đối với mình.

Là cơ hội để có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi biến cố nhỏ to của cuộc đời.
This entry was posted on 6/15/2011 08:23:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: