Author: Lorian Mr
•6/01/2011 10:14:00 SA
Trang web này tuy không có nhiều hình, nhưng những hình nó có đều có chất lượng cao và rất đẹp.
Mình sử dụng mấy cái hình này cho desktop của máy.

http://www.graffitiwallpaper.com

This entry was posted on 6/01/2011 10:14:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: