Author: Lorian Mr
•7/30/2009 05:30:00 CH
Tìm được 1 trang web có rất nhiều hình ảnh động vui nhộn để biểu lộ cảm xúc, cũng như 1 lượng lớn hình icon để làm avatar. Mình thích nhất là hình Onion, nhưng ngoài ra cũng còn nhiều hình con vật khác nữa.
Mọi người vào website này để lấy về nè.

This entry was posted on 7/30/2009 05:30:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On 00:02 31 tháng 7, 2009 , NAD nói...

Thanks :D