Author: Lorian Mr
•11/17/2012 10:16:00 SA
Danny MacAskill, đạt được trình độ này chắc phải trầy vi tróc vẩy nhiều. Cùng với đó là bản lĩnh và kỹ thuật điêu luyện mới thực hiện được như vậy. Khâm phục.


This entry was posted on 11/17/2012 10:16:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: