Author: Lorian Mr
•1/14/2009 01:30:00 SA
Bạn Trang ghé thăm blog, hay thắc mắc mình viết về thơ mà không đưa thơ lên. Hôm nay lấy 1 bài cũ đưa lên vậy. Bạn Trang vào đọc nhé.
Bài số 286 – Đong đưa

Xích đu – đong đưa
Người nghiêng ngã
Ly nước cầm trên tay
Sóng sánh chao đảo theo
Em buông tay
Ly nước xa gần
Nhưng không còn sóng sánh
Không còn chao đảo
Lặng yên
Đôi khi cần thiết...

Mình giới thiệu hoàn cảnh sáng tác của nó luôn:
Mình với thằng bạn thân. 1 đêm sau khi đi chơi với bạn về, giải tán xong 2 đứa vào quán cà phê ngồi. Nói chuyện tình cảm, mỗi đứa nói về chuyện của mình ra sao. Mà chuyện kỷ niệm buồn nhiều hơn vui.

2 đứa ngồi uống cà phê trên 1 cái xích đu. Trong khi kể chuyện, bạn mình cầm ly nước trên tay, nên nước sóng sánh mỗi lần xích đu đẩy tới lui.

Và ngay trong giây phút đó, bất chợt mình nghiệm ra 1 mối liên tưởng. Tối đó, mình viết nên bài thơ này… về một chuyện tình còn trăn trở.

This entry was posted on 1/14/2009 01:30:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: