Author: Lorian Mr
•1/03/2009 03:49:00 CH
Những hình ảnh này thật khó tưởng tượng nổi. Mình thấy dễ gì xây được những thứ như vậy, như trong lúc dựng lên, xui sao hắt xì 1 cái là coi như mọi thứ về lại con số 0 tròn trĩnh ngay.


This entry was posted on 1/03/2009 03:49:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: