Author: Lorian Mr
•9/12/2009 06:21:00 CH
Lần đầu tiên nghe bài hát, mình đã thích cái giai điệu buồn buồn của nó. Đúng như tác giả đã nói, đôi lúc trong cuộc đời mình thật sự gặp khó khăn, tưởng như không thể vượt qua, nhưng rồi, mình cũng đã vượt qua. Và mình tự hỏi vì sao mình có đủ sức mạnh để có thể sống sót qua khoảng thời gian đó.

Trong lúc gian nguy, hãy tìm một tia sáng và hãy đi theo nó. Đến khi nhìn thấy được mặt trời. Bạn sẽ nhận ra được mục đích bạn sống trên cõi đời này và bạn là ai trong những con người đang sống.

Clip này là màn trình diễn của Nerina Pallot ở Live from Abbey RoadLời nhạc đây:

Idaho (Nerina Pallot)

In the back of a car on a road in the dark
In the stillicide, silently falling snow
I have packed everything that I own in a bag
And I’m driving, I’m driving to Idaho.
A poem for leaving, a reason to go
So I’m driving, I’m driving to Idaho

Cause I can’t be anyone but me, anyone but me.
And I can’t keep dreaming that I’m free, dreaming that I’m free
I don’t want to fall asleep and watch my life from fifty feet
My hands are on the wheel so I’m driving to Idaho.
Cause I hear it’s mighty pretty...

And oh, I’ve been dumb; I’ve been perfectly beautiful
Lain on my back buying lovers with stealth.
But I’m sick of you all, and I’m sick of opinions
And I’m sick of this war I wage on myself...
I don’t know why I’m so gripped to go there –
A universe riddles that only I know?
Mr. Robert he says, ‘It’s all in the head!’
Tell me, Phaedrus, what’s good, is it Idaho?

Cause I can’t be anyone but me, anyone but me.
And I can’t keep dreaming that I’m free, dreaming that I’m free
I don’t want to fall asleep and watch my life from fifty feet
My hands are on the wheel so I’m driving to Idaho.
Cause I hear it’s mighty pretty...
In Idaho.

This entry was posted on 9/12/2009 06:21:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: