Author: Lorian Mr
•2/12/2009 10:02:00 CH
Thường thì bạn thấy Taekwondo là biểu diễn hoặc thi đấu. Có bao giờ bạn thấy họ nhảy dance chưa? Cũng đẹp và ấn tượng lắm


This entry was posted on 2/12/2009 10:02:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Lời bình:

On 13:12 13 tháng 2, 2009 , Nguyễn Hùng nói...

Hôm đó mình chỉ đạo nhóm đó mà.

 
On 21:37 13 tháng 2, 2009 , lorian nói...

Xạo quá cha